Boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach

Latem 2018 roku oficjalnie otworzyliśmy nasze boisko wielofunkcyjne. Znajduje się ono na terenach gminnych, na tyłach budynku Schroniska Szkolnego (Chwałowice, ul. Szkolna 4).

Boisko powstało ze środków gminnych, przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej (LEADER - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność).
Współfinansowanie ze środków UE było możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych władz, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic (członka przygotowującej dofinansowanie LGD Dobra-Widawa), współpracy przy przygotowaniu i pilotowaniu wniosku o wsparcie.

Regulamin boiska:

Rezerwacje:

By zarezerwować boisko lub jego część w konkretnym terminie, należy otworzyć poniższy arkusz i wpisać do niego wymagane dane:

Arkusz rejestracyjny

Zgodnie z regulaminem "osoby wpisane na listę mają pierwszeństwo przy zajmowaniu całego lub części obiektu. Rezerwacja niewykorzystana przepada po kwadransie".


Uwaga! Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obuwie, w którym Państwo, lub Państwa pociechy wchodzą na boisko. Ze względu na technologię, w jakiej została wykonana nawierzchnia, bezwzględnie zabronione jest wchodzenie na boisko w korkach, kolcach lub w butach na protektorze.
Budowa boiska współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' w ramach działania ''Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'' Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.