''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2
''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia IV Aktywna społeczność ''Dobrej Widawy'' – projekt grantowy


Ekoaleja - poznajemy, dbamy, chronimy

       Drodzy Mieszkańcy Chwałowic, przystępujemy do realizacji projektu ''Ekoaleja - poznajemy, dbamy, chronimy''. Ekoaleja powstanie wzdłuż ul. Długiej, malowniczej drogi łączącej naszą wioskę z Dębiną.

Projekt obejmuje:

1 - zakup i montaż 100 różnych budek lęgowych dla różnych ptaków, nietoperzy i orzesznic,
2 - zakup i montaż tablicy informacyjnej - stanie ona przy ulicy Długiej,
3 - zaprojektowanie i wykonanie dużego karmnika dla ptaków,
4 - zamówienie i zainstalowanie kamerki- obraz z karmnika będzie dostępny on-line na naszej stronie internetowej!
5 - przeprowadzenie 4 warsztatów edukacyjnych wraz z konkursami - w tym foto-konkursu,
6 - opracowanie broszury informacyjnej, planu tablicy, ulotek i plakatów,
7 - i w końcu dokarmianie ptaków w okresie zimowym - w wioskowym karmniku :)

Projekt musimy przeprowadzić do końca kwietnia. Będzie dużo pracy ale i przyjemności!

Czekamy na chętnych do pomocy, przyda się każda para rąk - na dowolnym etapie projektu.

Szczegóły już wkrótce!