''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje operację
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach”

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1 szt.
Liczba nowych lub zmodernizawonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych - 1 szt.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 268 484,35 zł
w tym ze środków EFRR: 170 836,00 zł

Zakres prac:
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) dostosowanego do gry w tenisa, piłkę siatkową, koszykówkę i piłkę ręczną wraz z ogrodzeniem,
- wyposażenie boiska w urzadzenia sportowe oraz ławki i kosze na śmieci,
- utwardzenie terenu umożliwiające dojście do boiska.
Budujemy boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach!

Członkostwo naszego chwałowickiego stowarzyszenia w LGD Dobra-Widawa zaowocowało uzyskaniem dofinansowania do projektu budowy boiska wiekofunkcyjnego w naszej wiosce.

Projekt boiska przygotowało BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA Mariusz Fabjanowski z Wrocławia.

W wyniku przetargu przeprowadzonego przez UMiG J-L pod koniec 2017 roku wybrany został wykonawca prac budowlanych - PHU GAWLIK Paweł Gawlik z Oświęcimia.


Stan prac:
       *      18-01-2018    -    Przekazanie placu budowy Wykonawcy.
       *      23-01-2018    -    Geodezyjne wytyczenie boiska.
       *      19-02-2018    -    Rozpoczęcie prac ziemnych:


       *      18-03-2018    -    Sypnęło śniegiem ale słupki siatki już są:


       *      28-03-2018    -    Obrzeża betonowe gotowe, geowłóknina położona:


       *      18-04-2018    -    Warstwa pospółki, zagęszczanie. Siatka częściowo założona. Zakończone kładzenie kostki na ścieżkach, zamontowane ławki, kosze na śmieci:


       *      20-05-2018    -    Zagęszczona warstwa pospółki, klińca. Pojawiła się końcowa warstwa żwiru z żywicą epoksydową.


       *      30-05-2018    -    Jest już ostateczna warstwa z kauczukiem, pomalowana, pojawiają się linie boisk.


       *      12-06-2018    -    Prace zakończone, następuje odbiór prac przez przedstawicieli UMiG Jelcz-Laskowice. Dzień później... długo oczekiwana chwila - GRAAAAAMYYYYYY!!!