''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje operację
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach”

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1 szt.
Liczba nowych lub zmodernizawonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych - 1 szt.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 268 484,35 zł
w tym ze środków EFRR: 170 836,00 zł

Zakres prac:
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) dostosowanego do gry w tenisa, piłkę siatkową, koszykówkę i piłkę ręczną wraz z ogrodzeniem,
- wyposażenie boiska w urzadzenia sportowe oraz ławki i kosze na śmieci,
- utwardzenie terenu umożliwiające dojście do boiska.
Budujemy boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach!

Członkostwo naszego chwałowickiego stowarzyszenia w LGD Dobra-Widawa zaowocowało uzyskaniem dofinansowania do projektu budowy boiska wiekofunkcyjnego w naszej wiosce.

Projekt boiska przygotowało BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA Mariusz Fabjanowski z Wrocławia.

W wyniku przetargu przeprowadzonego przez UMiG J-L pod koniec 2017 roku wybrany został wykonawca prac budowlanych - PHU GAWLIK Paweł Gawlik z Oświęcimia.


Stan prac:
       *      18-01-2018    -    Przekazanie placu budowy Wykonawcy
       *      23-01-2018    -    Geodezyjne wytyczenie boiska